Please Wait . . .

ZQSCORE GOAL
Event Detail
Yokohama FC
Time
FC Tokyo
Half Time
90
   Diego Queiroz de Oliveira
90
   Arthur Silva
Yuki Kusano   
88
83
   Takumi Nakamura↑Hotaka Nakamura↓
Yuki Kusano↑Kosuke Saito↓   
74
Yutaro Hakamata↑Takaaki Shichi↓   
74
Takaaki Shichi   
73
70
   Taichi Hara↑Kyosuke Tagawa↓
70
   Adailton dos Santos da Silva↑Kensuke Nagai↓
46
   Tsuyoshi Watanabe↑Joan Oumari↓
46
   Hirotaka Mita↑Yojiro Takahagi↓
First Time
45
   Kyosuke Tagawa
Yusuke Minagawa↑Kazunari Ichimi↓   
41
38
   Joan Oumari
Tatsuki Seko↑Takuya Matsuura↓   
24

Live Detail
Data Not Found or Refresh Page !!!
`
image-top-scroll
`